"Mēs nesatiksimies. Šodien nav satiksmes līdzekļu, visi ir nesatiksmes."

— O. Vācietis